No4192女神绮里嘉ula长三角旅拍典雅JK系列撩人姿势秀翘臀诱惑写真41P绮里嘉秀人网

No4192女神绮里嘉ula长三角旅拍典雅JK系列撩人姿势秀翘臀诱惑写真41P绮里嘉秀人网

长衡,阔大也,即从衡之意。足阳明上则人迎,下则冲阳,皆动之尤甚者也。

 神气已脱,故当立死。胃气之见于脉者徐而和,无太过不及,自有一种雍容和缓之状者也。

别乡赤者,其色亦赤如榆荚,在面王为不日。凡脉滑则尺之皮肤亦滑,脉涩则尺之皮肤亦涩,脉寒则尺之皮肤亦寒,脉温则尺之皮肤亦温,故循尺即可以知之。

祛瘀生新则有之,毕竟祛瘀之力倍于生新。得其实理者,则干道成男,坤道成女,阳胜阴者为男,阴胜阳者为女,此为不易之至论。

 此言胃气所出之大络,名曰虚里,其脉从胃贯膈,上络于肺,而出左乳之下,其动应于衣,是为十二经脉之宗,故曰“脉宗气也”。 当外而不外,病在内;当内而不内,病在外。

 逆气不散,则留薄于经;气虚不固,则表为白汗;调和药食,欲其得宜;用针治之,乃在下俞。 凡此几几之类者,皆所以表火形之象。

Leave a Reply