SW剧情番号

SW剧情番号

乃雄黄之悍,杀虫而利气。 昆谓重可以去怯,故朱砂能镇心安神。

故在表则表热,在里则里热,附骨则骨蒸壮热,久蒸则肌肉消瘦。四药皆甘温,甘得中之味,温得中之气,犹之不偏不倚之君人参白术茯苓甘草半夏陈皮气虚,痰气不利者,此方主之。

 青黛去土中之火,杏仁利中宫之气。是方也,人参、甘草,甘温之品也,甘者土之味,温者土之气,故足以益阳明;白术、茯苓,燥渗之品也,燥之则土不濡,渗之则土不湿,故足以益脾胃。

当归、甘草、门冬、赤芍、胡麻,皆养血清气于驱风燥湿之队者也。附子、干姜、炙甘草,回阳之要品也,故有阴寒即用之。

虚火可补,故用黄、当归、阿胶甘温之品以补之。母既病久,婢仆数见捶挞,心怀忿焉。

火者,心之所司,故用生犀、生地以凉心而去其热。服药讫,便安置床枕令卧。

Leave a Reply