MyGirl美媛馆Vol219短发帅气美女冯木木LRIS写真38P冯木木美媛馆

MyGirl美媛馆Vol219短发帅气美女冯木木LRIS写真38P冯木木美媛馆

疔有多般须宜记,再审何处发其形。<6>饮食宜素粥汤饮,忌气怒油腻面食。

[2]虽内有瘀血,断不可下,急用花蕊石散内化之,盖恐下之,因泻而   [3]若元气虚甚者,尤不可下,亦用前散以化之。【注】[1]脐者,人之初生胞蒂之处也。

朱砂 麝香 丁香 乌梅肉 川乌 草乌 当归 三奈各一钱      乳香三钱 皂角七分     共为细末,用独头蒜泥为丸,以丝棉包裹,寒于鼻中。[42]从解溪下行足跗上,即脚面也,高骨间动脉,冲阳穴也。

[3]择发亥日夜半,六神皆聚,亥时灸之,勿使病人预知,恐尸神有觉也十二椎下痞根穴,各关三寸零五分,二穴左右灸七壮,难消痞块可除根。每日米泔水净洗,搽牛角散,四围顽皮浮起剪之,换搽生肌玉红膏、月白珍珠散,生肌敛口自愈。

注:[1]人因堕坠,血已留内,若复因大怒伤肝,其气上而不下,则留内之血  ,两相凝滞,积于胁下,而肝伤矣。 觉痒忍之,极痒箭头渐冒,撼动拔出,即以人尿洗之,贴陀僧膏,日换,伤口自敛。

注命疔生足心里,紫筋直透足股中。[2]宜外点石燕丹,内服茺蔚散。

Leave a Reply