VOL025嫩模萌琪琪居家私房情趣内衣写真48P萌琪琪猫萌榜

VOL025嫩模萌琪琪居家私房情趣内衣写真48P萌琪琪猫萌榜

予亦常见患浊证之人,精神不衰者亦多,可知其非败精也明矣。 此是阳药运行,阴邪化去,从上窍而出也。

他书有云:心为君主之官,其可痛乎?内出者,重浊之气,如沟渠之流水也。

总之,阴阳理明,法自我立,药自我施,不无妙处也。此热邪下攻宗筋,宗筋之脉,贯于阴囊,急宜泻火养阴滋肝为主。

按经水将行腹痛一证,诸书皆言血中有滞也,多用通滞汤,及桃仁四物汤。此邪热下攻于大肠,真阴有立亡之势[1]。

或失于宣散,过于寒凉,久久不愈,便生翳障赤白等雾,皆是从外而生者也。若按浮风、洪火治去,则为害非浅。

用药意解:夫曰:补坎益离者,补先天之火,以壮君火也。或宜甘温,或宜辛温,或宜苦温,又当留意。

Leave a Reply