No3705模特陆萱萱出差剧情主题酒店床上性感内衣配无内黑丝诱惑写真72P陆萱萱秀人网

No3705模特陆萱萱出差剧情主题酒店床上性感内衣配无内黑丝诱惑写真72P陆萱萱秀人网

 一小儿十一岁,滞颐兼嗳气下气,时常停食,服消导清热之剂,大便不实,小腹重坠,此脾气下陷也,用六君、升麻、柴胡,饮食渐进,大便渐实,又用四神丸而愈。外伤风邪者,惺惺散。

若儿肝经热,用栀作痛,小便涩滞,用龙胆泻肝汤。又伤寒愈后复作,虚症悉具,莫能名状,用紫河车二具,独参煎汤十余斤而痊。

吐而少食,腹痛欲按者,脾气虚也,用六君子加木香。此症治不拘男妇老幼皆效。

俱属肝火之症,俱用九味芦荟丸而愈。故东垣之法,一以脾胃为主,所谓补肾不若补脾,正此意也。

疳肿者,虚中有积,肚腹紧胀,脾复受湿,则头面手足虚浮。前症若乳母感冒风寒,肺经蕴热,致儿为患,用参苏饮。

一小儿寅卯时发热,或兼搐有痰。因大劳,盗汗如雨,手足如冰,再以前二药加桂、附各一钱,数剂方愈。

Leave a Reply