Vol202女神佳佳JiaJia私房性感内衣秀完美身材半露豪乳诱惑42P佳佳模范学院

Vol202女神佳佳JiaJia私房性感内衣秀完美身材半露豪乳诱惑42P佳佳模范学院

若肝则为厥阴,于木属乙,其气已盛,其质已坚,而其火易动而易旺,一有所触,则即发而不可遏,其发而不可遏者,怒也非郁也。 此用药之大关目,学人引伸触类,微妙无穷。

 今人咸云∶芍药主酸敛,而不知有大黄之功能。阳化气,阴成形。

产后恶露流于腰臂足关节之处,或漫肿、或结块,久则肿起作痛,肢体倦怠,急宜用葱熨法以治外肿;内服参归生化汤以消血滞,无缓也。类而推之,总不出五行之生化。

又有肿痛流脓水,此是肾家风湿热;滋肾通耳汤尝试,也有痰火虚血气。通其络脉,使血有所归,则吐下自止。

 是止浊中之浊者,归于大肠、小肠、膀胱,而为粪为溺也。肥人气虚有痰宜豁痰而补气,瘦者血虚有火可泻火以滋阴。

然必脏腑不瘥,而后补泻寒喧悉对其病,以拔其根而主方无不谛,则就虚实阴阳,以分夫脏腑而定以主方,临症者尤不可混也。无热恶寒发于阴,反不招来痞满形;按之不痛伤寒血,胸膈满分降无升。

Leave a Reply