No297肉丝袜高跟美足秀写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No297肉丝袜高跟美足秀写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

此阴阳自和,必自愈,故不战不汗出而解也。呕以水胜,属上焦也;吐以物胜,属中焦也。

其常中之变,变中之常,靡不曲尽。 阳已微,须其自汗;阳尚存,当知调胃。

热反入里,不得外越,谓之瘀热。腰以下为三阴地面,三阴主里,而不及外。

如麻黄、大承气汗下之急剂也,而桂枝则发表之缓剂。惟寒热往来一症,尚为表邪未去,故独以柴胡一味主之,其他悉属里症药。

里症皆因郁热,下药不用苦寒,则瘀热不除,而邪无出路。《内经》论温之脉症治法甚详,学人多不得其要领,仲景独挈发热而渴、不恶寒为提纲,洞悉温病之底蕴,合《内经》冬不藏精之旨矣。

要知邪气盛而正气已虚者,固本即所以逐邪,正不甚虚而邪气实者,逐邪即所以护正,此大法也。宜者,审定之词。

Leave a Reply